• Dao phúc sen
    Khuyến mại

::::::::::: BỘ DAO BẾP :::::::::::

(Tiết kiệm 15%)

Giảm 24%
Giảm 12%
1.220.000 1.070.000
Giảm 16%
1.250.000 1.050.000
Giảm 3%
1.099.000 1.069.000
Giảm 5%
1.085.000 1.029.000
Giảm 12%
1.170.000 1.030.000
Giảm 5%
1.089.000 1.039.000
Giảm 10%
1.180.000 1.059.000

::::::::::: DAO CHẶT XƯƠNG :::::::::::

Giảm 1%
Giảm 4%
Giảm 3%

::::::::::: DAO CHẶT GÀ VỊT :::::::::::

Giảm 3%

::::::::::: DAO THÁI, LỌC :::::::::::

Giảm 7%
289.000 269.000
Giảm 8%
309.000 285.000
Giảm 7%
305.000 285.000
Giảm 10%
315.000 285.000
Giảm 6%
319.000 299.000

::::::::::: DAO RÌU ĐI RỪNG :::::::::::

Giảm 7%
289.000 269.000