• Dao phúc sen
    Free ship đặt hàng

DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC VÀ TRỰC TIẾP TỪ PHÚC SEN

::::::::::: BỘ DAO BẾP :::::::::::

(Tiết kiệm 15%)

Giảm 10%
1.180.000  1.059.000 
Giảm 5%
1.089.000  1.039.000 
Giảm 12%
1.170.000  1.030.000 
Giảm 5%
1.085.000  1.029.000 
Giảm 3%
1.099.000  1.069.000 
Giảm 16%
1.250.000  1.050.000 
Giảm 12%
1.220.000  1.070.000 
Giảm 9%
1.398.000  1.269.000 
Giảm 14%
1.220.000  1.049.000 
Giảm 14%
870.000  750.000 
Giảm 18%
970.000  799.000 
Giảm 24%
250.000  189.000 

::::::::::: DAO CHẶT XƯƠNG :::::::::::

Giảm 5%
369.000  349.000 
Giảm 5%
369.000  349.000 
Giảm 6%
359.000  339.000 
Giảm 4%
359.000  345.000 
Giảm 2%
345.000  339.000 
Giảm 4%
255.000  245.000 

::::::::::: DAO CHẶT GÀ VỊT :::::::::::

Giảm 5%
335.000  319.000 
Giảm 5%
335.000  319.000 
Giảm 3%
329.000  319.000 
Giảm 2%
326.000  319.000 
Giảm 2%
325.000  319.000 
Giảm 5%
335.000  319.000 
260.000 

::::::::::: DAO THÁI, LỌC :::::::::::

Giảm 2%
286.000  279.000 
Giảm 4%
259.000  249.000 
Giảm 4%
259.000  249.000 
Giảm 6%
319.000  299.000 
Giảm 3%
289.000  279.000 
Giảm 3%
289.000  279.000 
Giảm 4%
259.000  249.000 
269.000 
Giảm 2%
253.000  249.000 
Giảm 6%
319.000  299.000 
Giảm 9%
319.000  289.000 
Giảm 2%
285.000  279.000 
Giảm 2%
285.000  279.000 
Giảm 5%
295.000  279.000 
Giảm 10%
315.000  285.000 
Giảm 7%
305.000  285.000 
Giảm 8%
309.000  285.000 
259.000 
259.000 

::::::::::: DAO RÌU ĐI RỪNG :::::::::::

289.000 
Giảm 3%
289.000  279.000 
150.000 
150.000 
279.000 
260.000 
Giảm 3%
289.000  279.000